Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Hòa

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Đảm bảo cung cấp thép đúng tiến độ, chất lượng

Công ty Thái Hòa quan niệm “Sự tử tế” trong kinh doanh là quan trọng nhất, chỉ có chất lượng mới làm nên thương hiệu, do vậy, chúng tôi đã thực sự tử tế, từ cách ăn nói, cách giao tiếp, thực hiện các cam kết… đến cả các giải pháp cung cấp cho khách hàng. Nhờ đó, Công ty Thái Hòa luôn nhận được sự tin cậy, nhanh chóng thành đối tác chiến lược, nhà thầu.

Công ty Thái Hòa quan niệm “Sự tử tế” trong kinh doanh là quan trọng nhất, chỉ có chất lượng mới làm nên thương hiệu, do vậy, chúng tôi đã thực sự tử tế, từ cách ăn nói, cách giao tiếp, thực hiện các cam kết… đến cả các giải pháp cung cấp cho khách hàng. Nhờ đó, Công ty Thái Hòa luôn nhận được sự tin cậy, nhanh chóng thành đối tác chiến lược, nhà thầu cung cấp thép chính cho hầu hết các công trình của hai đại gia ngành xây dựng là VINGROUP và UDIC

Một số hình ảnh cung cấp thép về công trình.

(Nguồn tin: thaihoasteel.vn)

TỶ GIÁ

TỶ GIÁ