Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Hòa

DANH SÁCH ĐỐI TÁC

TT
(No.)
Tên đối tác (Tiếng Việt)
(Partner name en Vietnamese)
Tên đối tác (tiếng Anh)
(Partner name en English)
1. Tập đoàn VINGROUP Vingroup
2. Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị - UDIC Urban Development and Investment Corporation (UDIC)
3. Tổng công ty Xây dựng Sông Hồng Song Hong Construction Corporation.
4. Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (HANCORP) Hanoi Construction Corporation (HANCORP).
5. Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) Hanoi Housing Development and Investment and Corporation (HANDICO).
6 Tổng công ty Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX); Vietnam Construction and Import - Export Joint stock Corporation (VINACONEX)
7 Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (LICOGI); Infrastructure Development and Construction Corporation (LICOGI)
8 Tổng công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CONSTREXIM); Vietnam Investment Construction and Trading Joint Stock Corporation (CONSTREXIM)
9 Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Construction of Agriculture and Rural Development Corporation
10  Tổng công ty Cơ khí Xây dựng (COMA); Corporation of  Manufacturing Construction (COMA)
11  Tổng Công ty 789 Bộ Quốc Phòng; 789 Corporation - Ministry of Defence
12 Tổng Công ty 319 Bộ Quốc Phòng; 319 Corporation - Ministry of Defence
13  Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Delta; Delta Civil and Industrial Construction Limited Company (DELTA)
14 Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (COTECCONS); Cotec Joint Stock Construction Comapany (COTECCONS)
15 Tập đoàn Mường Thanh. Muong Thanh Group