Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Hòa

DANH SÁCH ĐỐI TÁC

TT
(No.)
Tên đối tác (Tiếng Việt)
(Partner name en Vietnamese)
Tên đối tác (tiếng Anh)
(Partner name en English)
1. Tập đoàn VINGROUP Vingroup
2. Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị - UDIC Urban Development and Investment Corporation (UDIC)
3. Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà HDTC Housing Development and Tranding Joint Stock Company HDTC
4. Công ty cổ phần tập đoàn C.E.O C.E.O Group
5. Tổng Công ty Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) Vietnam Construction and Import - Export Joint stock Corporation (VINACONEX)
6 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam Trung Nam Group
7 Công ty TNHH Mega D&C Mega D&C Co., Ltd
8 Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Ricons Ricons construction investment group joint stock company
9 Công ty cổ phần KLB KLB Joint stock Company
10 Công ty cổ phần Green Mark Construction Green Mark Construction Joint stock company
11 Công ty TNHH MTV Xây dựng 99 99 Construction one member Company limited
12 Chi nhánh Trường Sơn 97 - Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn Truong Son 97 branch - Truong Son Construction Corporation
13 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NEWTECONS Newtecons Construction Investment Joint Stock Company
14 Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 Architects $ Construction service Corporation
15 Tập đoàn Mường Thanh Muong Thanh Group
16 Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (COTECCONS) Cotec Joint Stock Construction Comapany (COTECCONS)
17 Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội ( HACC1) Hanoi Construction Joint Stock Company No.1
18 Công ty cổ phần tập đoàn Bắc Hà BAC HA Group Corporation
19 Công ty cổ phần Vinaconex 6 Vinaconex 6 Joint Stock Company
20 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 Investmen and Construction joint stock Company No.4
21 Công ty cơ khí và xây dựng Posco E&C Việt Nam Posco Engineering and Construction Company of Vietnam
22 Tổng Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665 Thanh An 665 Investment and Construction Joint Stock Company
23 Công ty cổ phần Hoa Cương  Hoa Cuong Joint Stock Company
24 Công ty cổ phần CDC Hà Nội Hanoi CDC Joint Stock Company
25. Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng INTRACOM INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
26. Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp UDIDECO Urban and Industrial zones Development Investment Joint Stock Company
27. Công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Hà Nội Hanoi Integrated investment Joint stock Company
28. Công ty cổ phần cầu 12 - Cienco 1 BRIDGE JOINT STOCK COMPANY NO.12 - CIENCO1
29. Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (HANCORP) Hanoi Construction Corporation (HANCORP)
30. Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) Hanoi Housing Development and Investment Corporation (HANDICO)
31 Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (LICOGI); Infrastructure Development and Construction Corporation (LICOGI)
32. Tổng công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CONSTREXIM); Vietnam Investment Construction and Trading Joint Stock Corporation (CONSTREXIM)
33. Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Construction of Agriculture and Rural Development Corporation
34.  Tổng công ty Cơ khí Xây dựng (COMA); Corporation of  Manufacturing Construction (COMA)
35.  Tổng Công ty 789 Bộ Quốc Phòng; 789 Corporation - Ministry of Defence
36. Tổng Công ty 319 Bộ Quốc Phòng; 319 Corporation - Ministry of Defence
37.  Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Delta; Delta Civil and Industrial Construction Limited Company (DELTA)
38. Công ty cổ phần xây dựng An Phong An Phong Construction Joint Stock Company
39. Công ty TNHH RAEMIAN RAEMIAN Company Limited
40. Công ty cổ phần Hà Đô 45  Ha Do 4S Joint Stock Company
41. Công ty cổ phần FOUNTECH FOUNTECH Joint Stock Company Infrastructure Works Development and Construction 
42. Công ty cổ phần xây dựng và phát triển công trình hạ tầng  Joint Stock Company
43. Công ty cổ phần xây dựng DOZA DOZA Construction Joint Stock Company
44. Công ty cổ phần VIMECO  VIMECO Joint Stock Company
45. Công ty cổ phần phát triển địa ốc CIENCO5 CIENCO5 Building Development Joint Stock Company
46. Công ty cổ phần LICOGI 13 LICOGI Joint Stock Company No.13
47. Công ty cổ phần LICOGI 13 - Nền móng xây dựng LICOGI Joint Stock Company No.13 - Construction Foundation
48. Công ty cổ phần 873 xây dựng công trình giao thông Traffc Works Construction Joint Stock Company 873
49. Công ty cổ phần 2TH Việt Nam 2TH Vietnam Joint Stock Company
50. Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc Northern Cement Trading Joint Stock Company
51. Công ty cổ phần đầu tư Viễn Triều Nha Trang Vien Trieu Nha Trang Investment Joint Stock Company
52. Công ty TNHH quản lý đầu tư Sài Gòn Xanh Green Saigon Investment Management Co., Ltd 
53. DNTN xây dựng số 1 Tỉnh Điện Biên - Chi nhánh Gò Vấp Construction Enterprise No.1 - Dien Bien Province - Go Vap Branch
54. Công ty cổ phần phát triển đầu tư và XD Long Giang 3B Long Giang 3B Construction - Investment Development Joint Stock Company
55. Công ty TNHH dịch vụ và du lịch Trường Hải Truong Hai Services and Tourism Company Limited
56. Công ty TNHH dịch vụ du lịch Vịnh Hạ Long Ha Long Bay Tourist Services Company Limited