Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Hòa

SẢN PHẨM

Thép tròn trơn & cuộn

Tất cả chủng loại thép mà Công ty đang cung cấp phù hợp với các tiêu chuẩn trong ngành xây dựng như JIS G3112, TCVN 6285 – 1997, TCVN 1651 – 1985, TCVN 1651 – 2008; BS 4449 – 1997 và ASTM A615, ...

Thép thanh vằn

Tất cả chủng loại thép mà Công ty đang cung cấp phù hợp với các tiêu chuẩn trong ngành xây dựng như JIS G3112, TCVN 6285 – 1997, TCVN 1651 – 1985, TCVN 1651 – 2008; BS 4449 – 1997 và ASTM A615, ...

Thép tròn trơn

Tất cả chủng loại thép mà Công ty đang cung cấp phù hợp với các tiêu chuẩn trong ngành xây dựng như JIS G3112, TCVN 6285 – 1997, TCVN 1651 – 1985, TCVN 1651 – 2008; BS 4449 – 1997 và ASTM A615, ...

TỶ GIÁ