Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Hòa

LIÊN HỆ

GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thái Hòa được thành lập ngày 11 tháng 05 năm 2009, Giấy phép đăng ký kinh doanh số 1703000048 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.