Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Hòa

VietNews

Dự án Cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang đoạn qua Tuyên Quang: Lộ diện nhà thầu tham gia 5 gói xây lắp lớn

5 gói thầu thi công xây dựng các đoạn tuyến thuộc Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) - đoạn qua tỉnh Tuyên Quang vừa lần lượt mở thầu trong các ngày 1/10, 2/10 và 3/10/2023.

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) - đoạn qua tỉnh Tuyên Quang có tổng vốn đầu tư 6.800 tỷ đồng, là dự án Nhóm A, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang là chủ đầu tư.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã công bố, Dự án có 22 gói thầu, trong đó có 6 gói thầu thi công xây dựng chính, số hiệu từ gói thầu số 19 đến 24. Gói thầu số 20 có giá trị lớn nhất, 1.269 tỷ đồng nhỏ nhất là gói thầu số 22 dự toán 590 tỷ đồng.

Gói thầu số 20: Thi công xây dựng đoạn tuyến từ Km23+00 - Km43+00 đã có kết quả lựa chọn nhà thầu từ tháng 8/2023. Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng 168 Việt Nam - Công ty CP tập đoàn ĐTXD Cường Thịnh Thi, là nhà thầu duy nhất tham dự, trúng thầu với giá 1.268 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng.

5 gói thầu còn lại vừa được mở thầu trong các ngày 1 – 3/10/2023.

Gói thầu số 19: Thi công xây dựng đoạn tuyến từ Km0+00 - Km3+875,89 và từ Km10+255,91 - Km23+00 có dự toán gói thầu 948,005 tỷ đồng, mở thầu 1/10. 2 nhà thầu tham dự gồm Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Hải Phong - Tổng Công ty Thành An và Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn. Cả 2 nhà thầu chào thời gian thực hiện hợp đồng là 732 ngày.

Gói thầu số 21: Thi công xây dựng đoạn tuyến từ Km43+00 - Km55+00 dự toán gói thầu 764,657 tỷ đồng mở thầu 1/10. Có 1 nhà thầu tham dự là Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 - Công ty TNHH Phúc Thành An - Công ty TNHH Hiệp Phú.

 

Gói thầu số 22: Thi công xây dựng đoạn tuyến từ Km55+00 - Km65+00 Dự toán gói thầu 590,42 tỷ đồng, mở thầu 1/10/2023, 1 nhà thầu dự là Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập.

Gói thầu số 23: Thi công xây dựng đoạn tuyến từ Km65+00 - Km77+00 dự toán gói thầu 669.912.266 đồng mở thầu 2/10, 2 nhà thầu tham dự gồm Liên danh 122 Vĩnh Thịnh – 568 chào thời gian thực hiện hợp đồng 780 ngày; Liên danh Tổng Công ty Thành An - Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Hải Phong chào thời gian thực hiện hợp đồng 732 ngày.

Gói thầu số 24: Thi công xây dựng cầu trên tuyến 737 tỷ đồng vừa hoàn thành mở thầu hơn 8 giờ sáng nay (3/10/2023), có 1 nhà thầu tham dự, là Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty cổ phần Xây dựng Cầu 75. Thời gian thực hiện hợp đồng 800 ngày.

Như vậy, trong số 6 gói thầu thi công xây dựng chính của Dự án, chỉ có 2 gói thầu có 2 nhà thầu tham dự, còn lại đều 1 nhà thầu tham dự. Ở 2 gói thầu có 2 nhà thầu thì đều có sự tham gia của Liên danh Tổng Công ty Thành An - Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Hải Phong.

Ngoài các gói thầu thi công xây dựng chính đã mở thầu, một số gói thầu lớn khác thuộc Dự án đang mời thầu:

* Gói thầu số 25: Thi công hệ thống điện chiếu sáng có dự toán 69.324.678.000 đồng, đóng thầu 8 giờ ngày 20/10/2023.

* Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát thi công xây dựng 41.197.081.000 đồng, đóng thầu 8 giờ 30 ngày 20/10/2023.

* Gói thầu số 17: Bảo hiểm công trình, dự toán 19.621.334.000 đồng, đóng thầu 9 giờ 30 ngày 20/10/2023.

(Nguồn tin: https://baodauthau.vn/)

TỶ GIÁ