Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Hòa

VietNews

Tìm nhà thầu làm đường trục Đông - Tây Hải Dương hơn 1.499 tỷ đồng

Dự án Đầu tư xây dựng Đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương vừa được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.499,65 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện sử dụng từ ngân sách Trung ương (1.000 tỷ đồng) và ngân sách Tỉnh trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (499,65 tỷ đồng). Thời gian hoàn thành Dự án là vào năm 2024.

Theo Kế hoạch, quý II/2022 sẽ tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 5 gói thầu. Trong đó, 2 gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, gồm: Gói thầu số 14 Thi công xây dựng công trình giao thông đoạn từ Km8+310 đến Km36+493; di chuyển hệ thống thông tin liên lạc và di chuyển đường dây điện trung, hạ thế phục vụ GPMB, bảo hiểm công trình (734,7 tỷ đồng) và Gói thầu số 15 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đoạn từ Km8+310 đến Km36+493 và di chuyển hệ thống thông tin liên lạc (6,296 tỷ đồng).

3 gói thầu còn lại thuộc lĩnh vực tư vấn áp dụng theo hình thức chỉ định thầu, gồm: Gói thầu số 16 Tư vấn giám sát thi công di chuyển đường dây điện trung, hạ thế; Gói thầu số 17 Quan trắc và giám sát môi trường trong quá trình thi công; Gói thầu số 18 Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa vào khai thác.

(Nguồn tin: https://baodauthau.vn/)

TỶ GIÁ