Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Hòa

VietNews

Tháng 3, thêm 4,67 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam

(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 3/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 4,67 tỷ USD, trong đó vốn đăng ký cấp mới 3,91 tỷ USD, vốn đăng ký tăng thêm 496,17 triệu USD, góp vốn mua cổ phần đạt 262,2 triệu USD. Vốn thực hiện trong tháng 3 đạt 1,6 tỷ USD.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt 10,13 tỷ USD (3 tháng năm 2020 đạt 8,55 tỷ USD). Trong đó, có 234 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký đạt 7,22 tỷ USD. 161 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 2,2 tỷ USD. 734 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN, tổng giá trị vốn góp 805,3 triệu USD.

3 tháng đầu năm 2021, vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 4,1 tỷ USD.

(Nguồn tin: https://baodauthau.vn/)

TỶ GIÁ